Aspire Etmek Nedir? Aspirasyon Nasıl Uygulanır ? Aspirasyon Ekipmanları Nelerdir ?

Aspire Etmek Nedir?

Orofarengeal, Kan, Mukus veya Gastrik içeriği gibi oluşan sekresyonların aspiratör yardımıyla emerek ve geri çekerek temizlenme olayına aspire etmek denir. Aspire etmenin amacı; hastanın solunum yollarını temizlemek ve rahat nefes almasını sağlamaktır.Bu yüzden acil durumlarda müdahale edebilmek için bir sağlık görevlisinin aspirasyon cihazı bulundurması gerekmektedir.

Yutkunma sırasında küçük dil solunum yolunu kapatır. Yutkunma ve nefes almanın bir arada olduğu durumlarda sıvı veya katı cisimler solunum yoluna kaçabilir. Sıvı maddeler ve küçük katı maddeler öksürmekle geçebildiği gibi, solunum yolunda aşağıda olan yabancı maddeler öksürükle atılamaz ve hatta ani ölümlere sebep olabilir.

Boğaza kaçan bir yabancı cisim sürekli geğirme öksürük korku ve heyecan yaratır. Yabancı cisim olayında en kısa sürede ve kesin olarak tanı koyma zorunluluğu vardır. Hastaların her an kaybedilebilme olasılığı nedeniyle hızla ilk yardım ve acil yardım planı yapılmalıdır.

Hastanın ani ölümle karşı karşıya kalmaması için hızlı ilk yardım müdahalesi yapılmalıdır. Çünkü bu sırada solunumda sıkıntı yaşayan hastada korku ve panik olacaktır. Yabancı madde yutakta ise işaret parmağı ile cisim alınabilir. Başka bir durumda hasta öne doğru eğdirilerek el ile desteklenerek kişinin karnından tutulur.
Küçük çocuklarda, çocuğun ayak bileğinden tutularak aşağıya doğru sallandırarak, sırtına yapılan basınçla yabancı madde dışarı sürüklenebilir ve cisim dışarı atılır.

Aspirasyon Nasıl Uygulanır?

Öncelikle hastanın aspirasyona gerekli olup olmadığına bakılır.
Hastaya uygun aspirasyon sondası bakılır.
Hastanın bilinci yerindeyse hastaya bilgi verilir.
Hastanın bilinci yerinde değilse, hastaya %100 oksijen verilmesinden sonraki 15 saniye gibi bir sürede hastaya aspirasyon yapılır ve hastaya yeniden oksijen verilir.
Hastanın satürasyon takibini bu sırada sağlamakta hastanın yararına olacaktır.

Aspirasyon Cihazı Marka ve Modellerimiz

Flaem Bataryalı Aspira Go Aspiratör Cihazı

Elektrikli Aspiratör Cihazı Flaem

Aspirasyon Ekipmanları Nelerdir ?

 • Farklı kalınlıklarda aspirasyon sondaları (kataterler)
 • Aspirasyon cihazı ya da bir vakum pompası
 • Konnektör
 • Steril eldivenler

Aspirasyon Yapılması Gereken Durumlar

 • Koma
 • Kusma
 • Kusurlu Yutma Refleksi
 • Özofagus Hastalığı
 • Aşırı Dozda İlaç
 • İnme
 • Ameliyat Sonrası Durumu
 • Nöbetler
 • Alkolizm