Genel Genel Sağlık Bilgileri

Hasta Alt Bezi Geri Ödemesi Nedir, Şartları Nelerdir ve Nereden Alınır?

Hasta Alt Bezi Nedir?

Mesane ve bağırsak hareketlerini kontrol edemeyen, inkontinansla baş edemeyen, idrar kaçıran, mesane zayıflığı çeken bay ve bayan hastaların karşılaştığı sorunları gidermek ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için maksimum emme ve dışkı kapasiteli ürünlere hasta alt bezi denir.

Hasta Alt Bezi Geri Ödemesi Nedir?

Hasta alt bezi geri ödemesi, yatan hasta veya ayakta işlem gören hastaların, hasta alt bezi ihtiyaçları vb diğer ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmesi için devlet tarafından hasta yakının masraflarını minimuma indirmek için yapılmış olan kurumsal bir yardımdır.

 

 

Hasta Alt Bezi Geri Ödemesinin Şartları Nelerdir?

Hasta alt bezinin devlet (SGK) tarafından karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu şartları karşılamak gerekmektedir. Hasta alt bezi raporu ya 3 hekim tarafından veya tek hekim tarafından verilmektedir. Hasta alt bezi alacak kişilere sadece bez yardımı yapılmaktadır, para yardımı yapılmamaktadır.

Hasta alt bezi alacak kişilerin reçetesi, 1 günde 4 adet kullanacak şekilde, 1 ay 120 adet veya 2 ay 240 şeklinde yazılmaktadır. Küçük hastalarımızın yani çocukların bu hizmetten yararlanması için en az 2 yaşında olması gerekmektedir.

Kişilere verilen reçeteler ile SGK ile anlaşmalı olan firmamızdan bez alabilirsiniz. İdrar inkotinansı ve gaita inkotinansı olan hastaların kullandığı hasta bezleri de kurum tarafından karşılanmaktadır.
Şayet hastada sadece kolostomoli rahatsızlığı varsa bu durumda da hasta bezleri kurum tarafından karşılanmaktadır.
Kurumun bezleri karşılaması için sağlık raporunda hastalığın tüm detayları ile belirtilmiş olması gerekmektedir.

SGK Kurum Ödemeli Hasta Bezi Nasıl Alabilirim, Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hastanın, tek uzman hekim veya 3 uzman hekim tarafından hastalığın açıkça belirtildiği rapora sahip olması gerekir. Belirlenen rapor üzerinden hasta için 1 ay veya en fazla 2 aylık hasta alt bezi reçetesi yazdırılabilir. Son zamanlarda devlet tarafından yapılan değişiklik sayesinde, hastanelerde rapor sistem üzerinden yapılmakta olup, hastaya sadece reçete verilmekte veya e-reçete numarası verilerek hasta alt bezi alımı yapılabilmektedir. Rapor ve reçetede sut kodu, protokol numarası, rapor numarası, tanı kodu vb bilgiler olmak zorundadır.

Genel olarak bir hastanın 1 günde kullanacağı maksimum bez sayısı 4 olmaktadır. Üst limitli hasta bezi sayısı hastanın sağlık durumuna göre de değişkenlik gösterebilir.

Firmamıza geldiğinizde sistem raporunuz yok ise raporunuzun aslı gibidir belgesi ve yine e-reçete numaranız yok ise reçetenizle beraber gelerek hastanıza uygun bezi temin edebilirsiniz.

Hasta Alt Bezi Hangi Sıklıkta Değişmelidir?

Hasta alt bezinin değişimi tamamen hastanın durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Burada en önemli nokta tamamen yatan ve kalkamayan hastalarımızın sıklıkla kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Yatan hastalardaki en büyük problem idrar ve dışkısının hasta alt bezinde uzun süre kalması, yatan hasta da yatak yaralarına yol açabilir. Hastanın hijyeni ve bakımı bu noktada büyük önem taşımaktadır.

Hasta Raporunda Olması Gereken Tanı Kodları Nelerdir?

İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi
Sıra No ICD-10 Kodu Tanı
1 C41.4 Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı
2 C61 Prostat malign neoplazmı
3 C67.0 Mesane trigonu malign neoplazmı
4 C67.1 Mesane kubbesi malign neoplazmı
5 C67.2 Mesane yan duvarı malign neoplazmı
6 C67.3 Mesane ön duvarı malign neoplazmı
7 C67.4 Mesane arka duvarı malign neoplazmı
8 C67.5 Mesane boynu malign neoplazmı
9 C67.6 Üreterik orifis malign neoplazmı
10 C67.7 Urakus malign neoplazmı
11 C67.8 Mesane overlapping lezyonu
12 C67.9 Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış
13 C68.0 Üretra malign neoplazmı
14 C68.1 Paraüretral bez malign neoplazmı
15 C68.8 Üriner organların overlapping lezyonu
16 C68.9 Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış
17 C71.9 Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış
18 C72.0 Spinal kord malign neoplazmı
19 C72.1 Kauda equina malign neoplazmı
20 C72.5 Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
21 C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının
22 C72.9 Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
23 D43.0 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial
24 D43.1 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal
25 D43.2 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
26 D43.3 Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
27 D43.4 Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
28 D43.7 Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
29 D43.9 Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
30 D46.0 İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde
31 D46.1 İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte
32 D46.2 İnatçı anemi, blastların baskın olduğu
33 D46.3 İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu
34 D46.4 İnatçı anemi, tanımlanmamış
35 D46.7 Myelodisplastik sendromlar, diğer
36 D46.9 Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış
37 E79.1 Lesch-Nyhan Sendromu
38 E80.0 Herediter eritropoetik porfiri
39 E80.1 Porfiri kutena tarda
40 E80.2 Porfiri, diğer
41 E80.3 Katalaz ve peroksidaz defektleri
42 E80.4 Gilbert sendromu
43 E80.5 Crigler-Najjar sendromu
44 E80.6 Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları
45 E80.7 Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
46 F00.1* Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama (G30.1†)
47 F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama
48 F01.1 Multipl enfarktlı bunama
49 F01.2 Subkortikal vasküler bunama
50 F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
51 F01.8 Vasküler bunamalar, diğer
52 F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış
53 F02.0* Bunama, Pick hastalığında (G31.0†)
54 F02.1* Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında (A81.0F02.1*)
55 F02.2* Bunama, Huntington hastalığında (G10†)
56 F02.3* Bunama, Parkinson hastalığında (G20†)
57 F02.4* Bunama, İnsan immün yetmezlik virüs [HIV] hastalığında (B22.0†)
58 F02.8* Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
59 F03 Bunama, tanımlanmamış
60 F71.0 Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
61 F71.1 Orta zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
62 F71.8 Orta zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
63 F71.9 Orta zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
64 F72.0 Ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
65 F72.1 Ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
66 F72.8 Ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
67 F72.9 Ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
68 F73.0 Çok ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
69 F73.1 Çok ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
70 F73.8 Çok ağır  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
71 F73.9 Çok ağır  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
72 F78.0 Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
73 F78.1 Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
74 F78.8 Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer
75 F78.9 Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan
76 F79.0 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
77 F79.1 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
78 F79.8 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğer
79 F79.9 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadan
80 F84.0 Çocukluk otizmi
81 F84.1 Atipik otizm
82 F84.2 Rett Sendromu
83 F84.3 Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu
84 F84.4 Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk
85 F84.5 Asperger sendromu
86 F84.8 Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer
87 F84.9 Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış
88 G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi
89 G12.0 İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman]
90 G12.1 Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer
91 G12.2 Motor nöron hastalığı
92 G12.8 Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer
93 G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış
94 G20 Parkinson hastalığı
95 G21.0 Malign nöroleptik sendrom
96 G21.1 İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer
97 G21.2 Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı
98 G21.3 Postensefalitik parkinsonizm
99 G21.8 Sekonder parkinsonizm, diğer
100 G21.9 Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış
101 G30.0 Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı
102 G30.1 Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı
103 G30.8 Alzheimer hastalığı, diğer
104 G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
105 G35 Multipl Skleroz
106 G37.3 Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında
107 G46.0* Orta serebral arter sendromu (I66.0†)
108 G46.1* Anterior serebral arter sendromu (I66.1†)
109 G46.2* Posterior serebral arter sendromu (I66.2†)
110 G46.3* Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†)
111 G46.4* Serebellar felç sendromu (I60-I67†)
112 G46.5* Saf motor laküner sendrom (I60-I67†)
113 G46.6* Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†)
114 G46.7* Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†)
115 G46.8* Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†)
116 G61.0 Guillain-Barre sendromu
117 G80.9 Serebral palsi, tanımlanmamış
118 G81.0 Flaksid hemipleji
119 G81.1 Spastik hemipleji
120 G81.9 Hemipleji, tanımlanmamış
121 G82.0 Flaksid parapleji
122 G82.1 Spastik parapleji
123 G82.2 Parapleji, tanımlanmamış
124 G82.3 Flaksid tetrapleji
125 G82.4 Spastik tetrapleji
126 G82.5 Tetrapleji, tanımlanmamış
127 G83.4 Kauda Equina sendromu
128 G90.3 Multi-sistem dejenerasyon
129 G91.0 Komunikan hidrosefali
130 G91.1 Obstrüktif hidrosefali
131 G91.2 Normal-basınçlı hidrosefali
132 G91.3 Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamış
133 G91.8 Hidrosefaliler, diğer
134 G91.9 Hidrosefali, tanımlanmamış
135 G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış
136 G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış
137 G95.8 Spinal kord hastalıkları diğer, tanımlanmış
138 I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
139 I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
140 I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
141 I67.2 Serebral ateroskleroz
142 I67.3 İlerleyici vasküler lökoensefalopati
143 I67.4 Hipertansif ensefalopati
144 I67.5 Moyamoya hastalığı
145 I67.6 Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
146 I67.7 Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış
147 I67.8 Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
148 I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
149 K50.0 Crohn hastalığı, ince barsak
150 K50.1 Crohn hastalığı, kalın barsak
151 K50.8 Crohn hastalığı, diğer
152 K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
153 K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
154 K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
155 K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
156 K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
157 K51.4 Kolon psödopolipozisi
158 K51.5 Mukozal proktokolit
159 K51.8 Ülseratif kolit, diğer
160 K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış
161 K52.0 Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı
162 K52.1 Toksik gastroenterit ve kolit
163 K52.2 Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit
164 K52.8 Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan
165 K52.9 Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış
166 K62.2 Anal Prolapsus
167 K62.3 Rektal Prolapsus
168 M47.0* Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*)
169 M47.1 Spondiloz, diğer myelopati ile
170 M47.2 Spondiloz, diğer radikulopati ile
171 M47.8 Spondiloz, diğer
172 M47.9 Spondiloz, tanımlanmamış
173 M48.0 Spinal Stenoz
174 M51.0† Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*)
175 M51.1 Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ile
176 M51.2 İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamış
177 M51.3 İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamış
178 M51.4 Schmorl nodülleri
179 M51.8 İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmış
180 M51.9 İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamış
181 N31.0 Baskılanamamış nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
182 N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
183 N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
184 N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonları
185 N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış
186 N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu
187 N32.1 Vezikointestinal fistül
188 N32.2 Vezikal fistül, başka yerde sınıflanmamış
189 N33.8 Mesane Bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
190 N35.0 Posttravmatik üretra darlığı
191 N35.1 Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamış
192 N35.8 Üretral darlıklar, diğer
193 N35.9 Üretral darlık, tanımlanmamış
194 N40.1 Prostatın Büyümesi (Benıgn)
195 N82.0 Vezikovajinal fistül
196 N82.3 Vajinanın kalın barsağa fistülü
197 O66.3 İlerlemeyen doğum, diğer fetüs anormalliklerinden dolayı
198 Q05.0 Servikal spina bifida, hidrosefali ile
199 Q05.1 Torasik spina bifida, hidrosefali ile
200 Q05.2 Lumbar spina bifida, hidrosefali ile
201 Q05.3 Sakral spina bifida, hidrosefali ile
202 Q05.4 Spina bifida tanımlanmamış, hidrosefali ile
203 Q05.5 Servikal spina bifida, hidrosefali olmadan
204 Q05.6 Torasik spina bifida, hidrosefali olmadan
205 Q05.7 Lomber spina bifida, hidrosefali olmadan
206 Q05.8 Sakral spina bifida, hidrosefali olmadan
207 Q05.9 Spina bifida, tanımlanmamış
208 Q06.0 Amiyelia
209 Q06.1 Spinal kord hipoplazi ve displazisi
210 Q06.2 Diastematomyeli
211 Q06.3 Konjenital kauda ekuina malformasyonu, diğer
212 Q06.4 Hidromyeli
213 Q06.8 Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları
214 Q06.9 Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış
215 Q42.0 Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistüllü
216 Q42.1 Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistülsüz
217 Q42.2 Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistüllü
218 Q42.3 Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistülsüz
219 Q42.8 Kalın barsağın diğer kısımlarının konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
220 Q42.9 Kalın barsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, tanımlanmamış kısmının
221 Q43.1 Hirschsprung hastalığı
222 Q43.2 Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları
223 Q43.6 Rektum ve anüsün konjenital fistülü
224 Q43.7 Persistan kloaka
225 Q52.2 Konjenital rektovajinal fistül
226 Q62.3 Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri
227 Q64.1 Mesane ekstrofisi
228 Q64.2 Konjenital posterior üretral valv
229 Q64.3 Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu
230 Q76.4 Vertebranın diğer konjenital malformasyonları, skolyoz ile birlikte olmayan
231 Q89.8 Konjenital diğer malformasyonlar, tanımlanmış
232 S06.9 Kafa içi yaralanma, tanımlanmamış
233 S14.0 Servikal spinal kord konküzyon ve ödemi
234 S14.1 Servikal spinal kord diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
235 S14.2 Servikal omurga sinir kökü yaralanması
236 S14.4 Boyun periferik sinirleri yaralanmaları
237 S14.5 Servikal sempatik sinir yaralanması
238 S14.6 Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmaları
239 S24.0 Torasik spinal kord konküzyon ve ödemi
240 S24.1 Torasik spinal kordun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
241 S24.2 Torasik omurga sinir kökünün yaralanması
242 S24.3 Toraks periferik sinirlerinin yaralanması
243 S24.4 Torasik sempatik sinirlerin yaralanması
244 S24.5 Toraks diğer sinirlerinin yaralanması
245 S24.6 Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanması
246 S34.0 Lomber spinal kord konküzyon ve ödemi
247 S34.1 Lomber spinal kord diğer yaralanması
248 S34.2 Lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanması
249 S34.3 Kauda ekuina yaralanması
250 S34.4 Lumbosakral pleksus yaralanması
251 S34.5 Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanması
252 S34.6 Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanması
253 S34.8 Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanması
254 S37.2 Mesane yaralanması
255 T09.3 Spinal kordun yaralanması, düzey tanımlanmamış
256 T91.0 Boyun ve gövdenin yüzeyel yaralanma ve açık yarasının sekeli
257 T91.1 Omurga kırığı sekeli
258 T91.2 Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeli
259 T91.3 Spinal kord yaralanması sekeli
260 T91.8 Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
261 T91.9 Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
262 Z51.0 Radyoterapi Dönemi
263 Z51.5 Palyatif bakım

Hasta alt bezi çeşitlerinin fiyatlarını öğrenmek, detaylı bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Konusunda uzman ekibimiz sizlere her noktada yardımcı olarak, memnuniyet duymanızı sağlayarak işlerinizi kolaylaştıracaktır.

Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir. Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir. Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır. Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, "Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur". İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.
Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Yorum Yap