Genel Genel Sağlık Bilgileri

Hasta Alt Bezi Geri Ödemesi Nedir, Şartları Nelerdir ve Nereden Alınır?

Hasta Alt Bezi Nedir?

Mesane ve bağırsak hareketlerini kontrol edemeyen, inkontinansla baş edemeyen, idrar kaçıran, mesane zayıflığı çeken bay ve bayan hastaların karşılaştığı sorunları gidermek ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için maksimum emme ve dışkı kapasiteli ürünlere hasta alt bezi denir.

Hasta Alt Bezi Geri Ödemesi Nedir?

Hasta alt bezi geri ödemesi, yatan hasta veya ayakta işlem gören hastaların, hasta alt bezi ihtiyaçları vb diğer ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmesi için devlet tarafından hasta yakının masraflarını minimuma indirmek için yapılmış olan kurumsal bir yardımdır.

 

 

Hasta Alt Bezi Geri Ödemesinin Şartları Nelerdir?

Hasta alt bezinin devlet (SGK) tarafından karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu şartları karşılamak gerekmektedir. Hasta alt bezi raporu ya 3 hekim tarafından veya tek hekim tarafından verilmektedir. Hasta alt bezi alacak kişilere sadece bez yardımı yapılmaktadır, para yardımı yapılmamaktadır.

Hasta alt bezi alacak kişilerin reçetesi, 1 günde 4 adet kullanacak şekilde, 1 ay 120 adet veya 2 ay 240 şeklinde yazılmaktadır. Küçük hastalarımızın yani çocukların bu hizmetten yararlanması için en az 2 yaşında olması gerekmektedir.

Kişilere verilen reçeteler ile SGK ile anlaşmalı olan firmamızdan bez alabilirsiniz. İdrar inkotinansı ve gaita inkotinansı olan hastaların kullandığı hasta bezleri de kurum tarafından karşılanmaktadır.
Şayet hastada sadece kolostomoli rahatsızlığı varsa bu durumda da hasta bezleri kurum tarafından karşılanmaktadır.
Kurumun bezleri karşılaması için sağlık raporunda hastalığın tüm detayları ile belirtilmiş olması gerekmektedir.

SGK Kurum Ödemeli Hasta Bezi Nasıl Alabilirim, Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hastanın, tek uzman hekim veya 3 uzman hekim tarafından hastalığın açıkça belirtildiği rapora sahip olması gerekir. Belirlenen rapor üzerinden hasta için 1 ay veya en fazla 2 aylık hasta alt bezi reçetesi yazdırılabilir. Son zamanlarda devlet tarafından yapılan değişiklik sayesinde, hastanelerde rapor sistem üzerinden yapılmakta olup, hastaya sadece reçete verilmekte veya e-reçete numarası verilerek hasta alt bezi alımı yapılabilmektedir. Rapor ve reçetede sut kodu, protokol numarası, rapor numarası, tanı kodu vb bilgiler olmak zorundadır.

Genel olarak bir hastanın 1 günde kullanacağı maksimum bez sayısı 4 olmaktadır. Üst limitli hasta bezi sayısı hastanın sağlık durumuna göre de değişkenlik gösterebilir.

Firmamıza geldiğinizde sistem raporunuz yok ise raporunuzun aslı gibidir belgesi ve yine e-reçete numaranız yok ise reçetenizle beraber gelerek hastanıza uygun bezi temin edebilirsiniz.

Hasta Alt Bezi Hangi Sıklıkta Değişmelidir?

Hasta alt bezinin değişimi tamamen hastanın durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Burada en önemli nokta tamamen yatan ve kalkamayan hastalarımızın sıklıkla kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Yatan hastalardaki en büyük problem idrar ve dışkısının hasta alt bezinde uzun süre kalması, yatan hasta da yatak yaralarına yol açabilir. Hastanın hijyeni ve bakımı bu noktada büyük önem taşımaktadır.

Hasta Raporunda Olması Gereken Tanı Kodları Nelerdir?

İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi
Sıra NoICD-10 KoduTanı
1C41.4Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı
2C61Prostat malign neoplazmı
3C67.0Mesane trigonu malign neoplazmı
4C67.1Mesane kubbesi malign neoplazmı
5C67.2Mesane yan duvarı malign neoplazmı
6C67.3Mesane ön duvarı malign neoplazmı
7C67.4Mesane arka duvarı malign neoplazmı
8C67.5Mesane boynu malign neoplazmı
9C67.6Üreterik orifis malign neoplazmı
10C67.7Urakus malign neoplazmı
11C67.8Mesane overlapping lezyonu
12C67.9Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış
13C68.0Üretra malign neoplazmı
14C68.1Paraüretral bez malign neoplazmı
15C68.8Üriner organların overlapping lezyonu
16C68.9Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış
17C71.9Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış
18C72.0Spinal kord malign neoplazmı
19C72.1Kauda equina malign neoplazmı
20C72.5Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
21C72.8Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının
22C72.9Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
23D43.0Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial
24D43.1Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal
25D43.2Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
26D43.3Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
27D43.4Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
28D43.7Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı
29D43.9Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış
30D46.0İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde
31D46.1İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte
32D46.2İnatçı anemi, blastların baskın olduğu
33D46.3İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu
34D46.4İnatçı anemi, tanımlanmamış
35D46.7Myelodisplastik sendromlar, diğer
36D46.9Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış
37E79.1Lesch-Nyhan Sendromu
38E80.0Herediter eritropoetik porfiri
39E80.1Porfiri kutena tarda
40E80.2Porfiri, diğer
41E80.3Katalaz ve peroksidaz defektleri
42E80.4Gilbert sendromu
43E80.5Crigler-Najjar sendromu
44E80.6Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları
45E80.7Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış
46F00.1*Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama (G30.1†)
47F01.0Akut başlangıçlı vasküler bunama
48F01.1Multipl enfarktlı bunama
49F01.2Subkortikal vasküler bunama
50F01.3Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
51F01.8Vasküler bunamalar, diğer
52F01.9Vasküler bunama, tanımlanmamış
53F02.0*Bunama, Pick hastalığında (G31.0†)
54F02.1*Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında (A81.0F02.1*)
55F02.2*Bunama, Huntington hastalığında (G10†)
56F02.3*Bunama, Parkinson hastalığında (G20†)
57F02.4*Bunama, İnsan immün yetmezlik virüs [HIV] hastalığında (B22.0†)
58F02.8*Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
59F03Bunama, tanımlanmamış
60F71.0Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
61F71.1Orta zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
62F71.8Orta zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
63F71.9Orta zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
64F72.0Ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
65F72.1Ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
66F72.8Ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
67F72.9Ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
68F73.0Çok ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
69F73.1Çok ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
70F73.8Çok ağır  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
71F73.9Çok ağır  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
72F78.0Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
73F78.1Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
74F78.8Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer
75F78.9Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan
76F79.0Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
77F79.1Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
78F79.8Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğer
79F79.9Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadan
80F84.0Çocukluk otizmi
81F84.1Atipik otizm
82F84.2Rett Sendromu
83F84.3Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu
84F84.4Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk
85F84.5Asperger sendromu
86F84.8Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer
87F84.9Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış
88G11.1Erken başlangıçlı serebellar ataksi
89G12.0İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman]
90G12.1Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer
91G12.2Motor nöron hastalığı
92G12.8Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer
93G12.9Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış
94G20Parkinson hastalığı
95G21.0Malign nöroleptik sendrom
96G21.1İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer
97G21.2Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı
98G21.3Postensefalitik parkinsonizm
99G21.8Sekonder parkinsonizm, diğer
100G21.9Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış
101G30.0Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı
102G30.1Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı
103G30.8Alzheimer hastalığı, diğer
104G30.9Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
105G35Multipl Skleroz
106G37.3Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında
107G46.0*Orta serebral arter sendromu (I66.0†)
108G46.1*Anterior serebral arter sendromu (I66.1†)
109G46.2*Posterior serebral arter sendromu (I66.2†)
110G46.3*Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†)
111G46.4*Serebellar felç sendromu (I60-I67†)
112G46.5*Saf motor laküner sendrom (I60-I67†)
113G46.6*Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†)
114G46.7*Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†)
115G46.8*Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†)
116G61.0Guillain-Barre sendromu
117G80.9Serebral palsi, tanımlanmamış
118G81.0Flaksid hemipleji
119G81.1Spastik hemipleji
120G81.9Hemipleji, tanımlanmamış
121G82.0Flaksid parapleji
122G82.1Spastik parapleji
123G82.2Parapleji, tanımlanmamış
124G82.3Flaksid tetrapleji
125G82.4Spastik tetrapleji
126G82.5Tetrapleji, tanımlanmamış
127G83.4Kauda Equina sendromu
128G90.3Multi-sistem dejenerasyon
129G91.0Komunikan hidrosefali
130G91.1Obstrüktif hidrosefali
131G91.2Normal-basınçlı hidrosefali
132G91.3Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamış
133G91.8Hidrosefaliler, diğer
134G91.9Hidrosefali, tanımlanmamış
135G93.1Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış
136G93.4Ensefalopati, tanımlanmamış
137G95.8Spinal kord hastalıkları diğer, tanımlanmış
138I63.9Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
139I67.0Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
140I67.1Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
141I67.2Serebral ateroskleroz
142I67.3İlerleyici vasküler lökoensefalopati
143I67.4Hipertansif ensefalopati
144I67.5Moyamoya hastalığı
145I67.6Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
146I67.7Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış
147I67.8Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
148I67.9Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
149K50.0Crohn hastalığı, ince barsak
150K50.1Crohn hastalığı, kalın barsak
151K50.8Crohn hastalığı, diğer
152K50.9Crohn hastalığı, tanımlanmamış
153K51.0Ülseratif (kronik) enterokolit
154K51.1Ülseratif (kronik) ileokolit
155K51.2Ülseratif (kronik) proktit
156K51.3Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
157K51.4Kolon psödopolipozisi
158K51.5Mukozal proktokolit
159K51.8Ülseratif kolit, diğer
160K51.9Ülseratif kolit, tanımlanmamış
161K52.0Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı
162K52.1Toksik gastroenterit ve kolit
163K52.2Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit
164K52.8Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan
165K52.9Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış
166K62.2Anal Prolapsus
167K62.3Rektal Prolapsus
168M47.0*Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*)
169M47.1Spondiloz, diğer myelopati ile
170M47.2Spondiloz, diğer radikulopati ile
171M47.8Spondiloz, diğer
172M47.9Spondiloz, tanımlanmamış
173M48.0Spinal Stenoz
174M51.0†Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*)
175M51.1Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ile
176M51.2İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamış
177M51.3İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamış
178M51.4Schmorl nodülleri
179M51.8İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmış
180M51.9İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamış
181N31.0Baskılanamamış nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
182N31.1Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
183N31.2Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
184N31.8Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonları
185N31.9Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış
186N32.0Mesane boynu obstrüksiyonu
187N32.1Vezikointestinal fistül
188N32.2Vezikal fistül, başka yerde sınıflanmamış
189N33.8Mesane Bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
190N35.0Posttravmatik üretra darlığı
191N35.1Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamış
192N35.8Üretral darlıklar, diğer
193N35.9Üretral darlık, tanımlanmamış
194N40.1Prostatın Büyümesi (Benıgn)
195N82.0Vezikovajinal fistül
196N82.3Vajinanın kalın barsağa fistülü
197O66.3İlerlemeyen doğum, diğer fetüs anormalliklerinden dolayı
198Q05.0Servikal spina bifida, hidrosefali ile
199Q05.1Torasik spina bifida, hidrosefali ile
200Q05.2Lumbar spina bifida, hidrosefali ile
201Q05.3Sakral spina bifida, hidrosefali ile
202Q05.4Spina bifida tanımlanmamış, hidrosefali ile
203Q05.5Servikal spina bifida, hidrosefali olmadan
204Q05.6Torasik spina bifida, hidrosefali olmadan
205Q05.7Lomber spina bifida, hidrosefali olmadan
206Q05.8Sakral spina bifida, hidrosefali olmadan
207Q05.9Spina bifida, tanımlanmamış
208Q06.0Amiyelia
209Q06.1Spinal kord hipoplazi ve displazisi
210Q06.2Diastematomyeli
211Q06.3Konjenital kauda ekuina malformasyonu, diğer
212Q06.4Hidromyeli
213Q06.8Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları
214Q06.9Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış
215Q42.0Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistüllü
216Q42.1Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistülsüz
217Q42.2Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistüllü
218Q42.3Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistülsüz
219Q42.8Kalın barsağın diğer kısımlarının konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
220Q42.9Kalın barsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, tanımlanmamış kısmının
221Q43.1Hirschsprung hastalığı
222Q43.2Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları
223Q43.6Rektum ve anüsün konjenital fistülü
224Q43.7Persistan kloaka
225Q52.2Konjenital rektovajinal fistül
226Q62.3Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri
227Q64.1Mesane ekstrofisi
228Q64.2Konjenital posterior üretral valv
229Q64.3Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu
230Q76.4Vertebranın diğer konjenital malformasyonları, skolyoz ile birlikte olmayan
231Q89.8Konjenital diğer malformasyonlar, tanımlanmış
232S06.9Kafa içi yaralanma, tanımlanmamış
233S14.0Servikal spinal kord konküzyon ve ödemi
234S14.1Servikal spinal kord diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
235S14.2Servikal omurga sinir kökü yaralanması
236S14.4Boyun periferik sinirleri yaralanmaları
237S14.5Servikal sempatik sinir yaralanması
238S14.6Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmaları
239S24.0Torasik spinal kord konküzyon ve ödemi
240S24.1Torasik spinal kordun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
241S24.2Torasik omurga sinir kökünün yaralanması
242S24.3Toraks periferik sinirlerinin yaralanması
243S24.4Torasik sempatik sinirlerin yaralanması
244S24.5Toraks diğer sinirlerinin yaralanması
245S24.6Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanması
246S34.0Lomber spinal kord konküzyon ve ödemi
247S34.1Lomber spinal kord diğer yaralanması
248S34.2Lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanması
249S34.3Kauda ekuina yaralanması
250S34.4Lumbosakral pleksus yaralanması
251S34.5Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanması
252S34.6Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanması
253S34.8Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanması
254S37.2Mesane yaralanması
255T09.3Spinal kordun yaralanması, düzey tanımlanmamış
256T91.0Boyun ve gövdenin yüzeyel yaralanma ve açık yarasının sekeli
257T91.1Omurga kırığı sekeli
258T91.2Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeli
259T91.3Spinal kord yaralanması sekeli
260T91.8Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
261T91.9Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
262Z51.0Radyoterapi Dönemi
263Z51.5Palyatif bakım

Hasta alt bezi çeşitlerinin fiyatlarını öğrenmek, detaylı bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Konusunda uzman ekibimiz sizlere her noktada yardımcı olarak, memnuniyet duymanızı sağlayarak işlerinizi kolaylaştıracaktır.

Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir. Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir. Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır. Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, "Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur". İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.
Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Yorum Yap