Suprasorb ® X + PHMB Antimikrobiyal HydroBalance Yara Pansuman Örtüsü

Suprasorb ® X + PHMB Antimikrobiyal HydroBalance

Yara Pansuman Örtüsü

Suprasorb X + PHMB, yaranın nem dengesini düzenler, bakterileri ve mikroorganizmaları azaltır.

Suprasorb X + PHMB, MRSA ve VRE geniş bir patojen spektrumuna karşı etkili olan bir antimikrobiyal yara örtüsüdür . Çok hızlı ve neredeyse tamamen poliheksanidin (PHMB) pansumandan salınımının 24 saat içinde in vitro olduğu gösterilmiştir.

Yara durumuna bağlı olarak, Suprasorb X + PHMB, ya yaraya nem verir ya da fazla sızıntıyı emer. Bu, hastalar tarafından hoş karşılanan ve ağrı giderici olarak algılanan nemli bir ortam yaratır.

Suprasorb X + PHMB‘de kullanılan malzeme , herhangi bir yara tipine veya derinliğine uyum sağlayarak, vücudun değişik kısımları için uygundur.

Antimikrobiyal pansumanlar, enfeksiyonun önlenmesi ve yönetiminde yara bakımında önemli bir rol oynar. Antimikrobiyaller, mikro organizmaları öldüren maddelerdir. Bu pansumanlar, içinde bulunan antiseptik bir madde olan ve antibiyotik içeren ürünleri veya pansumanları içermeyen yara pansumanlarını ifade eder. Kısmen, ilaca dirençli antibiyotiklerin artan prevalansı nedeniyle, antiseptik maddeler içeren bu antimikrobiyal sargılar şimdi giderek artan bir şekilde yara yönetiminde kullanılmaktadır.

Suprasorb X + PHMB Ürün Özellikleri

Geniş antibakteriyel etki yaratır
Nem dengesi etkisi sağlar
Serinlik hissi veren nemlilik yarattığından hastanın ağrısını azaltır ve konfor hissettirir
Yüzeysel veya derin yaralarda kullanılır
Kolay uygulama yapılabilir
Vücudun kıvrımlı, uygulaması zor olan bölgeler de kolay
uygulama sağlar
Salınan PHMB mikroorganizmaları öldürür
Pansumandan yaraya düşük miktarda eksüda ile nem bağışı
Mikroplar poliheksametilen biguanid (PHMB) salınımı ile öldürülür

Suprasorb X + PHMB Ürün bileşimi

Su, selüloz,% 0.3 poliheksametilen biguanid (PHMB / poliheksanid)

Suprasorb X + PHMB Uygulandığı Alanlar

Enfekte olan veya enfeksiyon riski olan hafif ila orta miktarda eksüda bulunan yüzeysel veya derin yaraların bakımı için uygulanır

Arteriyel ve venöz ülserler
Diyabetik ülserler
Cilt greftleri
Yüzeysel 2. derece yanıklar
Ameliyat sonrası cerrahi yaralar
Cilt grefti siteleri
Sıyrıklar, laserasyonlar
Basınç ülserleri
Az – orta derece eksudalı yaralarda
Yüzeyel ve derin yaralarda
Enfekte veya enfeksiyon riski taşıyan yaralarda

Suprasorb X + PHMB Nasıl Uygulanır?

Yaranın kondisyonu ve hekimin önerisine göre pansuman
aralıklar değişim gösterebilir.
Yara örtüsü yaranın boyutuna göre kesilebilir.
Yara yüzeyine veya ikincil yara örtüsüne yapışmaz,
Atravmatik pansuman değişimi sağlar.

Benzer Yazılar