Gümüş İçerikli Yara Örtüsü Suprasorb ® A + Ag

Gümüş İçerikli Yara Örtüsü Ne İşe Yarar?

Gümüş içerikli yara örtüsü canlı organizmalari, bakterileri azaltır ve yarayı temizler. Bakterilerin bir kez de olsa gümüşle temas etmesi, bakterilerin çoğunun kimyasal bağlar oluşturmasını, çoğalmasını engelleyerek, parçalanmasını sağlamanın yanı sıra yara akıntısını da emer.

Gümüş içerikli yara örtüleri, iyonik gümüşden elde edilen topikal yara bakım ürünleridir. Bu ürünler yaraya sabit miktarda gümüş verir ve antimikrobiyal veya antibakteriyel etki sağlar. Gümüş, yaradaki eksüda ve bakteri miktarına bağlı olarak pansumandan yaranın yüzeyine aktive edilir. Gümüş pansumanlar; köpük pansumanlar, hidrokolloidler, bariyer tabakaları ve kömürlü pansumanlar olarak mevcuttur. Gümüş pansumanlar bakteriyel yükü azaltmak, eksüda içermek ve yaranın granülasyon dokusunun görünümünü optimize etmek için seçilmiş topikal ve ek tedavilerle birlikte kullanılabilir.

Gümüş yara örtüleri, yanıklar, cerrahi yaralar, diyabetik ayak ülserleri, basınç ülserleri ve bacak ülserleri dahil olmak üzere akut ve kronik yaralarda minimum, orta veya ağır eksüdayı yönetmek için birincil veya ikincil pansumanlar olarak kullanılabilir. Sıkıştırma altında gümüş sargılar da kullanılabilir.

 

 

Kalsiyum Aljinat Yara Örtüsü Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

Kalsiyum aljinat yara örtüleri, deniz yosunundan elde edilen sodyum ve kalsiyum liflerini içeren enfekte olmuş yaraları emen, emici yara bakım ürünleridir . Açık ülserler üzerine yerleştirilebilen düz yara örtüleri ve yarayı kaplamak için kullanılan ve yaraları paketlemek için kullanılan ip örtüleri şeklinde oluşurlar; bu örtüler, sıvıları emer ve basınçlı ülserlerle , diyabetik ayak ülserleriyle veya venöz ülserlerle iyileşmeyi destekler .

Aljinat yara örtüleri, optimal yara iyileşmesi için kendi ağırlığının 20 katına kadar emebilir. Kullanımı kolay olan bu sargılar, yaranın drenajını doğru şekilde emmelerini sağlamaya yardımcı olarak yaranın şeklini oluşturur.

Çeşitli yara tipleri, yatalak hastaları, diyabet hastalarını veya kronik venöz yetmezliği bulunan hastaları etkileyebilir. Yetersiz kan akışı nedeniyle gelişen bu yaralar, cilt dokularınıza, kemiklerinize veya kaslarınıza enfekte olmalarını veya zarar vermelerini önlemek için derhal tedavi gerektirir. Ağır vakalarda, ülserler tedavi edilmezse kangrene kadar gidebilir . Basınç ülserleri , diyabetik ülserler ve venöz ülserler gibi yaralar aljinat bir örtü ile güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir .

Suprasorb ® A + Ag Antimikrobiyal Kalsiyum Aljinat Pansuman

Suprasorb A + Ag Yara Örtüleri, enfeksiyon riski taşıyan ve enfekte olmuş yaralar için kullanılır.

 

 

Suprasorb A + Ag Ürün Özellikleri:

MRSA ve VRE’ye karşı geniş antimikrobiyal aktivite
Yüksek hacimli eksüdaları absorbe etme kabiliyeti sayesinde yaranın iyileşmesini arttırır
Herhangi bir yara yatağına uygunluk
Bir jel oluşturarak, nemli bir yara ortamı oluşmasını sağlar ve mikrobiyal yükü azaltmaya yardımcı olur
Antimikrobiyaldir, enfekte yaralarda direkt kullanılabilir.
Yarayı doğal yollarla temizler

Suprasorb A + Ag Uygulama Alanları

Enfekte olan veya enfeksiyon riski olan yüksek düzeyde eksüdalı yüzeyel veya derin yaraların bakımı için kullanılır
Basınç ülserleri
Arteriyel ülserler
Venöz ülserler
Diyabetik ülserler
Ameliyat sonrası yaralar

Suprasorb A + Ag Ürün Bileşimi

Kalsiyum aljinat lifi, % 60 mannuronik asit, % 40 aljinik asit, gümüş aljinat lifi, % 1,5 iyonik gümüş

Suprasorb A + Ag Ebat Seçenekleri

20570 – Suprasorb A+AG Gümüşlü Kalsiyum Aljinat Yara Örtüsü 5×5 cm
20571 – Suprasorb A+AG Gümüşlü Kalsiyum Aljinat Yara Örtüsü 10×10 cm
20572 – Suprasorb A+AG Gümüşlü Kalsiyum Aljinat Yara Örtüsü 10×20 cm
20573 – Suprasorb A+AG Gümüşlü Kalsiyum Aljinat Yara Örtüsü 30cm/2g

Benzer Yazılar